Tuesday, July 3, 2007

* Sayyidi Abu al-Hasan Assyazili RA


Nama lengkap Sayyidi Abu al-Hasan Assyazili RA adalah, Syekh Ali bin Abdullah bin Abdul-Jabbar Assyazili, dan desa Syazilah terletak di negri Tunis. Dalam kitab Syajaratunnur dinyatakan bahwa beliau lahir tahun 571 H. dan dalam kitab al-A’lam beliau lahir tahun 591 dan Ust Abdul-Mun’im Qindil menyatakan bahwa beliau lahir tahun 593 dan wafat tahun 565H.

Nama beliau tercantum dalam “silsilah Kabirah” Thariqat Dasuqiyyah Muhammadiyyah di urutan kedelapan setelah Maulanassyekh Mukhtar Ali Muhammad Addasuqi RA.

Beliau pernah berguru pada Sayyidi Ibnu Basyisy RA (di samping kiri ini adalah foto maqam Syekh Ibnu Basyisy RA) dan kemudian mendirikan tarekat yang dikenal dengan Thariqat Syaziliyyah di Mesir.

Di antara para ulama terkenal yang pernah menghadiri majlis beliau ketika berada di Tunis adalah Syekh Ibnu Ushfur, Syekh Muhyiddin bin Jama’ah, Syekh Al-Iz bin Abdussalam, Syekh Ibnu Daqiq al-Ied, Syekh Abdul-Azhim al-Mundziri, Syekh Ibnusshalah, Syekh Ibnu al-Hajib, dan murid kesayangan beliau adalah Syekh Abu al-Abbas al-Mursi RA…

Al-Manawi dalam kitab Thabaqat Asshufiyyah menceritakan bahwa Sayyidi Abu al-Hasan Assyazili RA beserta pengikut beliau pernah disakiti orang-orang yang ingkar dan diusir dari Maroco. Bahkan ketika beliau sampai di kota Alexandria pun disakiti pula, maka nampaklah kekeramatan yang membuat beliau berhenti disakiti…

Syekh Annabhani dalam kitab Jami’ Karamat al-Awliya’ mengumpulkan beberapa kekeramatan beliau diantaranya sebagai berikut:

1) Beliau menyatakan pernah bertemu langsung dengan Sayyiduna al-Khidhr AS di padang sahara ‘idzab.

2) Pernah beberapa ahli fiqih menentang hizib karangan beliau yang diberi nama Hizbul-Bar, maka beliau berkata, “demi Allah hizib ini, huruf demi huruf, kata perkata telah saya terima langsung dari mulut Rasulullah SAW…

3) Beliau pernah memberi pengajian masalah Zuhud, maka seseorang yang fakir miskin berkata pada dirinya: bagaimana syekh ini berbicara tentang zuhud, sementara ia sendiri memakai pakaian yang megah “Kiswah”, yang berlaku zuhud sesungguhnya adalah saya..! maka Syekh Abul-Hasan Assyazili RA berkata padanya:

ثيابك هذه ثياب الرغبة في الدنيا ، لأنها تنادي عليك بلسان الفقر ، وثيابنا تنادي بلسان الغنى والتعفف

maka lelaki miskin tadi bertaubat atas apa yang terlintas di benaknya, dan Syekh Abul-Hasan Assyazili RA memberikannya pakaian yang megah.


Ibnu Batthuthah berkata: “saya pernah diceritakan oleh Syekh Yaqut al-Arsyi(1) oleh Syekh Abu al-Abbas al-Mursi(2) bahwasanya Abul-Hasan Assyazili melakukan haji setiap tahun, dan pada kali yang terahir beliau menyuruh pembantu beliau agar membawa alat-alat yang dibutuhkan penggali kubur. Pembantunya bertanya, “mengapa hai tuanku?” Beliau menjawab, “engkau akan lihat sendiri di Humaitsara!” (3) ketika beliau sampai di tempat itu, beliau mandi dan solat dua rakaat, pada sujud terahir, arwah beliau berpinfah ke sisi Allah SWT dan beliau dimaqamkan di sana.

-------------------------------------------------------------------

(1) Syekh Yaqut al-Arsyi RA adalah murid Syekh Abu al-Abbas al-Mursi RA, pekerjaan beliau adalah seorang Mu’azzin, karena beliau adalah orang yang buta, maka beliau mengetahui masuknya waktu-waktu solat langsung dari Arsyi, oleh karena itu beliau dijuluki al-Arsyi. Maqam beliau ada di Alexandria.

(2) Syekh Abu al-Abbas al-Mursi RA adalah murid kesayangan Syekh Abu al-Hasan Assyazili RA.

(3) Humaitsara adalah nama tempat yang terletak di dekat kota Aswan.